Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide

Benvingut a l'Ajuntament de Castellar del Riu.

Consulta les darreres noticies, realitza tràmits directament via web i participa comentant les publicacions més interessants...

Destacat

EDICTE CONVOCATÒRIA ENTREVISTA EDICTE En relació amb el procediment de selecció per a la contractació de dos peons ...

Veure més informació...

Procés de Selecció per cobrir 2 llocs de treball BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 2 LLOCS DE TREBALL DELS PLANS ...

Veure més informació...

BOPB Telefònica España ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Per la societat Telefónica de España, S.A.U., s'ha promogut ...

Veure més informació...

Edicte BOPB Llicència de Taxi ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu ANUNCI de l'Ajuntament de Castellar del Riu sobre l'aprovació ...

Veure més informació...

Edicte aprovació definitiva Ordenança General Residus ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Al no presentar-se cap al·legació contra l'Ordenança general de ...

Veure més informació...

Edicte exposició Compmte General 2015 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Formulat i rendit el compte general del pressupost de ...

Veure més informació...

EDICTE CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

EDICTE En relació amb el procediment de selecció per a la contractació de dos peons de manteniment, dins dels plans d’ocupació de 2017, i no havent-se presentat reclamacions contra la llista provisional de candidats admesos, la llista ha de ser considerada definitiva i, per això, es convoca a les persones que es relacionen a continuació […]

Amplia la informació...

Procés de Selecció per cobrir 2 llocs de treball

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 2 LLOCS DE TREBALL DELS PLANS D’OCUPACIÓ 2017, FINANÇATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Primer. Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la selecció de 2 llocs de treball del Pla d’Ocupació municipal 2017 de l’Ajuntament de Castellar del Riu, finançat per la Diputació […]

Amplia la informació...