Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

puigventós  // Posts tagged as "puigventós"

EDICTE BOPB Puigventós

Dimarts 24 de maig de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Per Decret d’alcaldia 14/2016, de 12 de maig de 2016, s’ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable a la finca de Puigventós, per ús de turisme rural i educació en el lleure, promogut pel Sr. Jordi Soler […]

Amplia la informació...