Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

pla ocupació  // Posts tagged as "pla ocupació"

EDICTE DE CANDIDATS ADMESOS

EDICTE En relació amb el procés de selecció per cobrir un lloc de treball del pla d’ocupació 2016, es comunica que aquesta alcaldia, mitjançant Decret 19/2016, ha acordat el que es transcriu: “PRIMER. Admetre les següents persones com a participants al procés de selecció per cobrir 1 lloc de treball del Pla d’Ocupació 2016 de […]

Amplia la informació...

Bases del Pla d’Ocupació 2016

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 1 LLOC DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ 2016, FINANÇAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Descarregar el Model de Sol·licitud de Participació en el procés selectiu del Pla d’ocupació Primer.- objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la selecció de 1 lloc de treball del […]

Amplia la informació...