Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

llicència taxi  // Posts tagged as "llicència taxi"

Edicte BOPB Llicència de Taxi

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu ANUNCI de l’Ajuntament de Castellar del Riu sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria de concurs per a l’adjudicació d’una llicència de taxi Han estat aprovades per acord del Ple de la corporació de 28 de gener de 2016 les Bases per a l’adjudicació, mitjançant concurs, de […]

Amplia la informació...