Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Edicte exposició Compmte General 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellar del Riu
EDICTE

Formulat i rendit el compte general del pressupost de l’exercici de 2015, es fa públic que el mateix, amb els documents
que el justifiquen, s’exposaran al públic pel termini de quinze dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals i vuit dies més, els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o bé observacions al respecte.

Castellar del Riu, 28 de desembre de 2016
L’alcalde, Adrià Solé i Giralt

Descarrega l’edicte en PDF fent clic aquí…

Leave a Reply