Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

EDICTE CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

EDICTE
En relació amb el procediment de selecció per a la contractació de dos peons de manteniment, dins dels plans d’ocupació de 2017, i no havent-se presentat reclamacions contra la llista provisional de candidats admesos, la llista ha de ser considerada definitiva i, per això, es convoca a les persones que es relacionen a continuació perquè compareguin a la seu de l’Ajuntament de Castellar del Riu, el proper dimecres dia 24 de maig, a les 18 hores, per a realitzar l’entrevista personal prevista a les bases.

Data presentació + DNI
25/04/2017   –   77731834E
26/04/2017   –   46412328F
03/05/2017   –   44993655C

La no compareixença suposarà l’eliminació del procediment.

Clic aquí per a descarregar l’edicte en PDF…

Castellar del Riu, 17 de maig de 2017
L’alcalde

Leave a Reply