Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Plens Ajuntament  // Publicacions a Plens Ajuntament

Ple 28/12/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2016 Núm. 05/16 Data: 28 de desembre de 2016 Hora d’inici: 17:00 Hora de finalització: 18:00 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández – Sílvia Torner Bernardo – Antoni Gómez Tirado – Francesc Cervantes Ramos […]

Amplia la informació...

Ple 02/11/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016 Num 04/16 Data: 2 de novembre de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Antoni Gómez Tirado (CiU) – Francesc Cervantes Ramos […]

Amplia la informació...

Ple 27/07/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2016 Num 03/16 Data: 27 de juliol de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Antoni Gómez Tirado (CiU) – Francesc Cervantes Ramos […]

Amplia la informació...

Ple 01/06/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 1 DE JUNY DE 2016 Num 02/16 Data: 1 de juny de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:00   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Antoni Gómez Tirado (CiU) – Francesc Cervantes Ramos […]

Amplia la informació...

Ple 04/02/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2016 Num 01/16 Data: 4 de febrer de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:25   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez Tirado […]

Amplia la informació...

Edicte valoració procés selecció peó

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 1 LLOC DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2016 (PEÓ DE BRIGADA) Es fa públic que l’òrgan de valoració d’aquest procés, reunit el dia 29 de juny de 2016, va realitzar les fases de valoració de merits i d’entrevista personal a les persones presentades, amb el següent resultat: En conseqüència, […]

Amplia la informació...

EDICTE Exposició BOPB

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Aquest Ajuntament, en sessió de 1 de juny de 2016, ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l’exercici de 2016, junt amb la plantilla de personal. L’expedient estarà exposat al públic, pel termini de quinze dies, amb la finalitat de que s’hi puguin presentar al·legacions, de […]

Amplia la informació...

EDICTE BOPB Puigventós

Dimarts 24 de maig de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Per Decret d’alcaldia 14/2016, de 12 de maig de 2016, s’ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable a la finca de Puigventós, per ús de turisme rural i educació en el lleure, promogut pel Sr. Jordi Soler […]

Amplia la informació...

Ple 04/11/15

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2015 Núm. 07/15   Data: 4 de novembre de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:45   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez […]

Amplia la informació...

Ple 30/09/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2015 Núm. 06/15 Data: 30 de setembre de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:00   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez Tirado […]

Amplia la informació...

Ple 25/06/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE JUNY DE 2015 Núm. 05/15 Data: 25 de juny de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez Tirado […]

Amplia la informació...

Ple 13/06/15

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL 13 DE JUNY DE 2015 Núm. 04/11 Data: 13 de juny de 2015 Hora d’inici: 17:00 Hora de finalització: 18:00   A la Casa consistorial, situat al local sociocultural d’Espinalbet, essent les setze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, […]

Amplia la informació...

Ple 10/06/15

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015 Núm. 03/15   Data: 10 de juny de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

Edicte Delegacions Alcaldia

Per  Resolució  de 25 de juny  de 2015, he resolt  nomenar com a Tinent  d’Alcalde  el  Sr.  Francesc Xavier  Raja  i Fernández. També he acordat efectuar les següents delegacions de competències: – Al Sr. Francesc Xavier Raja i Fernández, regidor de Cultura i Festes. – A la Sra. Sílvia Torner i Bernardo, regidora d’Atenció a […]

Amplia la informació...

Ple 29/04/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2015 Núm. 02/15 Data: 29 d’abril de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) – Sílvia […]

Amplia la informació...

27 mai Plens Ajuntament | Comentaris tancats a Ple 11/02/15

Ple 11/02/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2015 Núm. 01/15   Data: 11 de febrer de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

Ple 22/10/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2014 Núm. 05/14   Data: 22 d’octubre de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:00   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) – […]

Amplia la informació...

Ple 24/09/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2014 Núm. 04/14   Data: 24 de setembre de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:15   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

Ple 23/07/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2014 Núm. 03/14   Data: 23 de juliol de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:15   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

Ple 30/04/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2014 Núm. 02/14   Data: 30 d’abril de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU)   […]

Amplia la informació...

Ple 05/03/14

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2014 Núm. 01/14   Data: 5 de març de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:15   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sònia Marín i Ariño (CiU) […]

Amplia la informació...

Ple 18/12/13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013 Núm. 05/12   Data: 18 de desembre de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...

Ple 30/10/13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2013 Núm. 04/12   Data: 30 d’octubre de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia […]

Amplia la informació...

Ple 25/09/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2013 Núm. 03/13   Data: 25 de setembre de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:50   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...

Ple 19/06/13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19 DE JUNY DE 2013 Núm. 02/12   Data: 19 de juny de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...

27 set Plens Ajuntament | Comentaris tancats a Ple 20/03/2013

Ple 20/03/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2013 Núm. 01/12 Data: 20 de març de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:40 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia […]

Amplia la informació...

09 jul Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 26/09/12

PLE 26/09/12

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2012 where to buy research papers Núm. 04/12 Data: 26 de setembre de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner […]

Amplia la informació...

09 jul Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 30/10/12

PLE 30/10/12

  ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2012 thesis writer Núm. 05/12 Data: 30 d’octubre de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – […]

Amplia la informació...

09 jul Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 19/12/12

PLE 19/12/12

  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2012   Núm. 06/12 Data: 19 de desembre de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...

26 oct Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 20/06/12

PLE 20/06/12

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 DE JUNY DE 2012 essay paper writing services Núm. 03/12 Data: 20 de juny de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i […]

Amplia la informació...

26 oct Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 28/03/12

PLE 28/03/12

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2012 Núm. 02/12 Data: 28 de març de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia […]

Amplia la informació...

08 feb Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 08/02/12

PLE 08/02/12

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2012 Núm. 01/12 Data: 8 de febrer de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30   Assistents:   Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – […]

Amplia la informació...

22 des Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 22/12/11

PLE 22/12/11

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011 Núm. 08/11 Data: 22 de desembre de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:45 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia Marín […]

Amplia la informació...

09 nov Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 09/11/11

PLE 09/11/11

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2011 how to get your ex back Núm. 07/11 Data: 9 de novembre de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:15 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Sílvia Torner […]

Amplia la informació...

21 set Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 21/09/11

PLE 21/09/11

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2011 Núm. 06/11 Data: 21 de setembre de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia Marín […]

Amplia la informació...

PLE 30/06/11

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE JUNY DE 2011 Núm. 05/11 Data: 30 de juny de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia Marín […]

Amplia la informació...

11 jun Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 11/06/11

PLE 11/06/11

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011 Núm. 04/11   Data: 11 de juny de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:45 A les dependències municipals d’Espinalbet, essent les divuit hores del dia onze de juny de dos mil onze, van concórrer, de conformitat amb […]

Amplia la informació...

08 jun Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 08/06/11

PLE 08/06/11

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 8 DE JUNY DE 2011 Núm: 03/11 Data: 8 de juny de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:15 Assistents: Alcalde: – Ramon Cabra i Malaret (CiU) Regidors: – Albert Sanjuan i Saló (CiU) – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Adrià Solé […]

Amplia la informació...

19 mai Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 19/05/11

PLE 19/05/11

ACTA Núm: 02/11 Data: 19 de maig de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:00 Assistents: Alcalde: – Ramon Cabra i Malaret (CiU) Regidors: – Albert Sanjuan i Saló (CiU) – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Adrià Solé i Giralt (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) Secretari: – Ramon Xandri i Badia […]

Amplia la informació...

31 mar Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 31/03/11

PLE 31/03/11

ACTA Núm: 01/11 Data: 31 de març de 2011 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:20 Assistents: Alcalde: – Ramon Cabra i Malaret (CiU) Regidors: – Albert Sanjuan i Saló (CiU) – Joan A. Segado Arcos (CiU) – Adrià Solé i Giralt (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) Secretari: – Ramon Xandri i Badia […]

Amplia la informació...

04 nov Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 04/11/10

PLE 04/11/10

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010 Núm: 05/10 Data: 4 de novembre de 2010 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:40 Assistents: Alcalde:– Ramon Cabra i Malaret (CiU) Regidors:– Albert Sanjuan i Saló (CiU)– Joan A. Segado Arcos (CiU)– Sílvia Torner i Bernardo (CiU) Secretari:– […]

Amplia la informació...

23 set Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 23/09/10

PLE 23/09/10

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2010 Núm: 04/10 Data: 23 de setembre de 2010 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:45 Assistents: Alcalde:– Ramon Cabra i Malaret (CiU) Regidors:– Albert Sanjuan i Saló (CiU)– Joan A. Segado Arcos (CiU)–  Adrià Solé i Giralt (CiU)– Sílvia […]

Amplia la informació...

15 jul Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 15/07/10

PLE 15/07/10

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2010 angioedema treatment Núm: 03/10 Data: 15 de juliol de 2010 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:45 Assistents: Alcalde: – Ramon Cabra i Malaret (CiU) Regidors: – Albert Sanjuan i Saló (CiU) – Joan A. Segado i Arcos (CiU) […]

Amplia la informació...

17 jun Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 17/06/10

PLE 17/06/10

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17 DE JUNY DE 2010 Núm: 02/10 Data: 17 de juny de 2010 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 20:15 Assistents: Alcalde:– Ramon Cabra i Malaret (CiU)Regidors:– Joan A. Segado Arcos (CiU)– Adrià Solé i Giralt (CiU)– Sílvia Torner i Bernardo (CiU) Secretari:– Ramon […]

Amplia la informació...

18 mar Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 18/03/10

PLE 18/03/10

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2010 Núm: 01/10 Data: 18 de març de 2010 Hora d’inici: 18:00Hora de finalització: 19:35 Assistents: Alcalde:– Ramon Cabra i Malaret (CiU)Regidors:– Albert Sanjuan i Saló (CiU)– Joan A. Segado Arcos (CiU)– Adrià Solé i Giralt (CiU)– Sílvia Torner i […]

Amplia la informació...

17 des Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 17/12/09

PLE 17/12/09

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2009 A les 18:00 hores del dia disset de desembre de dos mil nou es reuneix , en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. alcalde Ramon Cabra i Malaret, el Ple de l'Ajuntament de […]

Amplia la informació...

11 nov Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 11/11/09

PLE 11/11/09

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2009 can you do my homework A les 18:00 hores del dia onze de novembre de dos mil nou es reuneix , en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. alcalde Ramon Cabra i Malaret, […]

Amplia la informació...

23 set Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 23/09/09

PLE 23/09/09

buy essays online cheap p>ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L”AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2009 A les 17:30 hores del dia vint-i-tres de setembre de dos mil nou es reuneix , en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. alcalde Ramon Cabra i Malaret, el […]

Amplia la informació...

17 jun Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 17/06/09

PLE 17/06/09

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU EL DIA 17 DE JUNY DE 2009 essay writing services reviews A les 18 hores del dia disset de juny de dos mil nou es reuneix, en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. alcalde Ramon Cabra i Malaret, el Ple […]

Amplia la informació...

18 mar Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 18/03/09

PLE 18/03/09

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU EL DIA 18 DE MARÇ DE 2009              A les 18 hores del dia divuit de març de dos mil nou es reuneix, en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. alcalde Ramon Cabra i Malaret, el Ple de l'Ajuntament de […]

Amplia la informació...