Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Calendari del Contribuent  //  Dates per a pagaments de Taxes i Impostos...

Del 03-02 al 04-04-2012:
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
– Del 04-04 al 05-06-2012:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – 1a FRACCIÓ

 

Del 05-09 al 05-11-2012: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICSIMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – 2a FRACCIÓ

Del 03-02 al 04-04-2012: TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 4T TRIMESTRE 2011
Del 04-05 al 05-07-2012: TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 1R TRIMESTRE 2012
Del 06-08 al 05-10-2012: TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 2N TRIMESTRE 2012
Del 05-11 al 04-01-2013 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 3R TRIMESTRE 2012